CHANGE MANAGEMENT

Voorwaarden voor een succesvol advocacy programma

Wij geloven dat er meer nodig is dan een Employee Advocacy platform om van medewerkers ambassadeurs te maken. Het is belangrijk dat managers hun mensen stimuleren om ambassadeur te zijn. En medewerkers  moeten weten dat hun inspanningen worden gewaardeeerd en beloond. Zo wordt ambassadeurschap langzaam maar zeker onderdeel van de bedrijfscultuur. Wij hebben een roadmap ontwikkeld waarmee je employee advocacy programma vanaf het begin succesvol is. En desgewenst leveren wij de expertise en het projectmanagement om alle succesfactoren hiervoor te realiseren:

DRAAGVLAK MANAGEMENT:
Managers op key posities moeten het concept omarmen, voorbeeldgedrag laten zien en hun mensen aanmoedigen om ook ambassadeur te worden.

DUIDELIJKE RICHTLIJNEN:
Wat zijn de do’s and don’ts, bijvoorbeeld wanneer een mederwerker de organisatie vertegenwoordigt op social media?

EEN DOORDACHTE AGENDA:
Wat zijn in een bepaalde periode de relevante onderwerpen en boodschappen waarover u via uw medewerkers wilt communiceren? Bij voorkeur wordt de agenda bepaald in goed overleg tussen PR, marketing en interne communicatie.

EEN EFFECTIEVE INTRODUCTIECAMPAGNE:
Hoe wilt u bewustzijn creeren, het platform lanceren en medewerkers aanmoedigen het te gebruiken?

EEN PASSEND MOTIVATIEPROGRAMMA:
Wat is een effectieve weg om ambassadeursschap te promoten en te belonen? Welke (spel)elementen passen bij de organisatie?

  • Draagvlak bij management

  • Duidelijke richtlijnen

  • Een doordachte agenda

  • Introductiecampagne

  • Een motivatieprogramma